Opiskelijan oma purjehdusseura
 
TRIP - Teekkaripurjehtijat ry

Kipparikoulu

TRIPin kipparikoulu tarjoaa saaristopäällikkökurssin käyneille tai purjehduksen perusteet hyvin osaaville ja purjehduskokemusta (min. 100nm) hankkineille mahdollisuuden harjoitella siirtymistä osaavasta gastista kippariksi.

 

Kipparikoulun osallistujat harjoittelevat turvallisissa kolmen hengen pienryhmissä perämiestaitoja kauden aikana. Tavoitteena on parantaa kykyä toimia kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan ja että saatuaan itselleen riittävästi harjoittelua ja varmuutta kipparikoululaisilla on riittävät valmiudet kerhon kipparikokeen eli perämieskokeen suorittamiseen.

 

Hyväksytysti suoritettu perämieskoe ja veneperehdytys antavat oikeuden kipparoida Teekkaripurjehtijoiden saaristoveneitä ElecTripiä (FinnExpress 83) sekä GinTripiä (Delphia 28). Tarkoituksena on tuottaa Teekkaripurjehtijoille osaavia, turvallisia käytäntöjä hallitsevia kippareita, jotka osallistuvat kerho- ja talkootoimintaan tulevina vuosina.

 

Kipparikoulussa osallistujat opettavat myös toisiaan ja harjoittelussa keskitytään kipparoinnin kannalta merkittäviin asioihin, minkä vuoksi purjehduksen perustaidot on osattava hyvin jo kipparikouluun tultaessa. Kipparikoulussa ei juuri opeteta uusia asioita, vaan tarkoitus on tarjota ohjattu harjoittelu- ja kehittymismahdollisuus niille, joilla kipparoinnin perusasiat ovat jo tiedossa, mutta harjoittelukokemusta on vähän. Harjoitteluaiheita esimerkiksi rantautuminen, reitin suunnittelu ja MOB-harjoittelu.

 

Kipparikoulun aikataulu on joustava. Tarkoitus on suorittaa opetuskerrat arki-iltaisin (ma-to) kesä-syyskuun aikana riippuen ryhmästä. Venevaraukset tehdään jo ennen kipparikokousta niin, että varausten ajankohdat sopivat kipparikoululaisille. Kipparikoululaisilla on näin ollen ainutlaatuinen mahdollisuus päästä varaamaan itselleen sopivat päivät jo ennen varsinaista varauskokousta, minkä vuoksi tehtävät varaukset ovat sitovia.

 

Varsinaista kurssimaksua ei ole, vaan se korvataan talkootunneilla, joita vaaditaan 20 h/hlö. Määrä vastaa esim. osallistumista veneiden kevät- tai syystalkoisiin kolmena/neljänä päivänä, jotta kurssilaiset tulevat tutuiksi veneiden kanssa ja ymmärtävät huoltotoimenpiteiden merkityksen kerhon veneille. Tämän lisäksi kurssilaiset jakavat varauspäivän hinnan opetuskertojen määrän mukaan.

Kenelle?

Hakukriteereinä ovat

  • suoritettu Navigointi 1 tai saaristomerenkulun tutkinto;
  • suoritettu saaristopäällikkökurssi tai sen tasoiset tiedot ja taidot;
  • 100 purjehdittua merimailia;
  • aktiivisuus Tripissä huomioidaan, kuitenkin hakijoilla on oltava vähintään 20 talkootuntia.

Valinta tehdään kokonaisharkinnalla, jossa huomioidaan myös hakijan motivaatio ja kipparikoulun antama hyöty harjoittelijalle kipparikokeen suorittamiseen.

Milloin?

Kipparikoulu järjestetään viitenä arki-iltana purjehduskauden aikana. Kipparikoululaiset sopivat keskenään harjoittelukertojen ajankohdat ja ne varaa ne ennen kipparikokousta.

Ketkä ohjaavat?

TRIP:n purjehduksen ohjaajat, opettajat ja kapteenit

Mitä maksaa?

20 talkootuntia sekä veneen varausmaksut. Varaukset ovat veneenvaraussääntöjen mukaisia omia varauksia.

Kuinka monta mahtuu mukaan?

Noin 3-9 jäsentä

Saako kipparikoulusta virallisen merkinnän?

Kipparikoulu on TRIP:n valmennusmuoto seuran kippariksi haluaville, eli siitä ei saa virallista merkintää. Kipparikoulu antaa ensisijaisesti ainutlaatuisen mahdollisuuden harjoitella kipparointia kannustavassa, opastavassa ja turvallisessa ympäristössä erittäin edullisesti. Kipparikouluun osallistuminen ei takaa TRIP:n perämieskokeen läpipääsyä, mutta antaa hyvät valmiudet sen suorittamiseen.

Lisätietoa

hallitus(a)teekkaripurjehtijat.fi  

Veneenvaraussäännöt