Opiskelijan oma purjehdusseura
 
TRIP - Teekkaripurjehtijat ry

Meriradiopätevyydet (SRC + LRC)

Mitä?

Teekkaripurjehtijat tarjoaa silloin tällöin jäsenilleen mahdollisuuden meriradiotutkintoihin valmistaviin kertauksiin sekä itse meriradiotutkintoihin. Tilaisuudet ovat järjestyneet yhteistyössä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. TRIP:in kautta on ollut mahdollista osallistua sekä Rannikkolaivurin- että Avomerilaivurin radiotodistuksiin (SRC + LRC) johtaviin tilaisuuksiin.

 

Meriradiopätevyydet oikeuttavat käyttämään alusten VHF- ja/tai MF/HF -taajuuksien radiolaitteita, jotka ovat tärkeitä viestintä- ja turvallisuuslaitteita merenkulussa.

 

Ilmoittautuminen vuoden 2023 SRC- ja LRC -päiviin on päättynyt.

 

Rannikkolaivurin radiopätevyys (SRC)

SRC-tutkinto antaa valmiudet yhteydenpitoon merialueilla, joille kännykkäverkko ei yletä. Tällaisia alueita voi kohdata esimerkiksi Suomen ulkosaaristossa tai matkalla Tallinnaan. VHF-taajuus kattaa merialueet maksimissaan noin 30 merimailia rannikosta.

 

Päivän aikana käsitellään esimerkiksi seuraavia asiakokonaisuuksia:

 
 • yleistä meriradioliikenteestä (taustaa, kansainvälisyys, pakolliset asiakirjat)
 • merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmä (GMDSS-järjestelmä)
 • hätäradioliikenteen käynnistäminen hätätilanteessa
 • DSC-järjestelmä (digitaalinen selektiivikutsu) + DSC-simulaatio
 • hätä- ja turvallisuusliikenteen kansainväliset sanonnat puheliikenteessäm
 • meri-VHF-kanavajärjestelmä (periaatteet, kanavien käyttäminen eri tilanteissa)
 • laitteiden vaatimuksenmukaisuus
 • harjoituksia
 

SRC -kertaus ja tutkinto järjestetään la 28.10. klo 10 – n. 18, Traficomin tiloissa Kumpulassa. Päivän aikana kerrataan tutkintoon valmistavaa materiaalia, Rannikkolaivurin radio-opasta, johon osallistujat ovat tutustuneet jo aikaisemmin. Päivä päättyy SRC -tutkintoon.

Avomerilaivurin radiopätevyys (LRC)

LRC -tutkinto antaa valmiudet yhteydenpitoon merialueilla, jotka sijaitsevat 30-150 merimailia rannikolta. Itämeren alueella tällaisia alueita tulee vastaan esimerkiksi Selkämerellä tai (riippuen reittivalinnasta) matkatessa Suomesta Gotlantiin. 

 

LRC -kertauksessa keskitytään lähemmin meriradioliikenteen kansainvälisyyteen. Perusasioita, jotka ovat samoja VHF-toiminnan kanssa, ei pääsääntöisesti käydä läpi.

 
 • peruskäsitteet (taajuuden aallonpituus, lähetyksen rakenne (modulaatiot) ja vastaavat kansainväliset lyhenteet
 • merenkulun kansainvälinen hätä- ja turvallisuusjärjestelmä (GMDSS-järjestelmä)
 • vaatimukset, laitteet, merialueet, SRR-alueet (meripelastusten vastuualueet), satelliittijärjestelmät, NAVAREA/MSI
 • DSC-järjestelmä -> erot DSC:n käytössä VHF <-> MF/HF -> kansainväliset MF/HF/DSC-ohjelmakaaviot
 • DSC-testausmenettelyt eri taajuusalueilla
 • hätäliikenteen käynnistäminen ja aiheettoman hätähälytyksen peruutusmenettelyt (MF/HF)
 • taajuusasiat MF/HF sekä radioaaltojen eteneminen eri merenkulun taajuusalueilla
 • ITU-julkaisut (List of Ship Stations / List of Coast Stations) ja niiden tulkitseminen
 

LRC -kertaus ja tutkinto järjestetään la 25.11. klo 10 – n. 18, Traficomin tiloissa. Päivän aikana kerrataan tutkintoon valmistavaa materiaalia, Avomerilaivurin radio-opasta, johon osallistujat ovat tutustuneet jo aikaisemmin. Päivä päättyy LRC -tutkintoon.

Lähde: Viestintävirasto 2012: Rannikkolaivurin VHF-radio-opas, sivu 19

Miksi?

 • Meriradiopätevyystodistuksilla saat oikeuden käyttää aluksen VHF- ja/tai MF/HF -taajuuksien radiolaitteita.
 • Radiotaajuuksilla toimivilla laitteilla saa yhteyden muihin aluksiin ja rannikkoasemiin, vaikka kännykät eivät enää toimisi (esimerkiksi siitä syystä, että alus on kännykkäverkon kantaman ulkopuolella, kännykästä on akku loppu tai se on merenpohjassa).
 • Meriradiojärjestelmän tunteminen ja laitteiden asianmukaisen käytön osaaminen lisää turvallisuutta vesillä liikkuessa. 
 • SRC -tutkinnon suorittaminen on edellytys TRIP:in kapteeniksi eli rannikkopurren kippariksi hyväksymiselle.
 • On hyvä, että useampi henkilö veneessä tuntee meriradiojärjestelmän ja laitteiden käytön, mikäli tapahtuu jotakin yllättävää.
 • Pätevyyden myötä voit keskustella asianmukaisella kanavalla toisessa aluksessa olevan kaverisi kanssa maksutta, mikäli olette kännykkäverkon ulkopuolella, esimerkiksi ylittämässä Suomenlahtea. 
 • Radiopätevyystodistukset ovat elinikäisiä.

Kenelle?

Meriradiokoulutus on tarkoitettu kaikille – voit olla aloitteleva purjehtija taikka jo kokenut merenkävijä tai jotain siltä väliltä. Meriradiojärjestelmän tuntemus lisää turvallisuutta vesillä liikkuessa, joten ei haittaa vaikka aihe olisi usemmallekin veneessä olevalle tuttu. TRIP:in kontekstissa SRC -pätevyystodistus on pakollinen rannikkopurtta kipparoiville eli kapteeneille.

 

Ennen ilmoittautumista kannattaa kuitenkin huomioida alla olevat tekijät ja rajoitukset:

 
 • TRIP:in kautta meriradiokertauksiin ja -tutkintoihin ilmoittautuminen on mahdollista vain jäsenillemme. 
 • Tilaisuuksien kieli on suomi eli materiaalin kertaus tapahtuu suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös englanniksi.
 • SRC -tutkinto on mahdollista suorittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi – kieli valitaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 • LRC -tutkintomateriaali on tällä hetkellä saatavilla vain suomeksi, mutta tutkinnon voi suorittaa myös englanniksi.
 • Osallistuaksesi LRC -tutkintoon, sinun tulee olla aikaisemmin suorittanut hyväksytysti SRC -tutkinto. Mikäli SRC -tutkinnon suorittamisesta on aikaa enemmän kuin kaksi vuotta, sinun tulee vastata tutkinnossa joihinkin VHF/DSC:tä koskeviin kysymyksiin.
 • Tilaisuuksiin voi osallistua vain, jos suorittaa tutkinnon samana päivänä.

Mitä maksaa?

Rannikkolaivurin radiotutkinto (SRC) maksaa 45,40 € /osallistumiskerta ja Avomerilaivurin radiotutkinto (LRC) 67,30 € /osallistumiskerta. Todistus tutkinnon suorittamisesta maksaa 43,75€ /todistus. Tutkinnoista ei ole pakko ottaa todistusta heti ja SRC:stä voi jättää ostamatta todistuksen kokonaan, mikäli tavoitteena on suorittaa LRC lähiaikoina. LRC -todistus kattaa molemmat tutkinnot. Osallistujille syntyy kuluja ainoastaan tutkinnon suorittamisesta  ja mahdollisesta todistuksesta, mikäli paperinen passikuva löytyy jo valmiiksi. Paperisen passikuvan voi käydä ottamassa valokuvaamoiden lisäksi myös valokuva-automaatissa. Lähimmän automaatin löytää tältä sivustolta.

Miten valmistautua ja mitä ottaa mukaan?

SRC -tutkinnon oppimateriaali (Rannikkolaivurin radioliikenneopas), molempien tutkintojen mallikokeet ja vuoden 2023 VHF -kanavataulukko ovat julkisesti saatavilla Traficomin sivuilla täällä. Vuoden 2023 uusittu kanavataulukko korvaa Rannikkolaivurin radioliikenneoppaan liitteen 1. Englanninkielinen SRC -materiaali jaetaan ilmoittautuneille erikseen. Avomerilaivurin radioliikenneopas on saatavilla vain suomeksi ja jaetaan tutkintopäivään ilmoittautuville erikseen. Materiaaleihin kannattaa tutustua huolella ennen tutkintopäivää, vaikka aihetta kerrataankin päivän aikana ennen tutkintoa. Ennen tutkintoa tapahtuvien yhteisten kertausten aikana on mahdollisuus kysyä epäselvistä kohdista, joten kannattaa tehdä lukiessa muistiinpanoja. SRC -tutkinnossa jaetaan osallistujille oheismateriaaliksi Rannikkolaivurin radioliikenneoppaan liitteet 1, 2 ja 4. Näiden lisäksi tutkinnossa saa käyttää apuna karttakuvia hätäradioverkosta sekä turvallisuusradioverkosta kanavineen. 

 
Klikkaa materiaaleihin alla olevista linkeistä:
 

Itse tutkintoa varten tarvitset mukaan:

 
 • lyijykynä, kumi ja kuulakärkikynä
 • 1 kpl paperinen passivalokuva (kuva ei saa olla vuotta vanhempi eikä siinä saa olla mitään merkintöjä tai aikaisempia leimoja)
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus, josta ilmenee henkilötunnus. Esimerkiksi kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti.

Mistä saa lisää tietoa?

 

Lisätietoa radioluvista ja meriradioliikenteestä löydät esimerkiksi Traficomin sivuilta täältä. YK:n alaisen, Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n sivulla pääset tutustumaan televiestinnän teemaan laajemmin ja kansainvälisellä tasolla. 

 

Mikäli olet kiinnostunut radioteemasta enemmänkin, kannattaa tutustua radioamatööritoimintaan. Suomen Radioamatööriliiton sivuille pääset tästä.

 

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää yhdistyksen koulutustoiminnasta, voit ottaa yhteyttä TRIP:in teoriapuolen koulutusvastaava Emmiin sähköpostilla (emmi.nevalainen@teekkaripurjehtijat.fi).