Opiskelijan oma purjehdusseura
 
TRIP - Teekkaripurjehtijat ry

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Teekkaripurjehtijat ry:n jäsenrekisteri on toteutettu Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) tarjoaman Suuli -rekisteripalvelun avulla. Tässä rekisteriselosteessa viitataan sanalla SUULI Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenrekisterin rekisteriselosteeseen. Suuli-rekisterin yhteystiedot ovat tämän selosteen lopussa.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Teekkaripurjehtijat ry.

PL69

02151 ESPOO

Sähköposti: trip at list.ayy.fi

Kotipaikka: Espoo

 

 1. Jäsenrekisteriä hoitaa sihteeri.

 

 1. Rekisterin nimi

Teekkaripurjehtijat ry:n jäsenrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslain 11 pykälän vaatimana. Lisäksi rekisteriä käytetään

 • SUULI:ssa määritellyin tavoin
 • Seuran tiedotteiden postitukseen (sähköpostitse, nimi sekä osoitetieto muutoin)
 • Seuran jäsenistön demografian kartoittamiseen
 • Seuran luonteesta johtuen puhelinnumeroa voidaan käyttää jäsenen nopeaan tavoittamiseen esimerkiksi veneen sijaintitiedon saamiseen

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää

 • Jäsenen liittymisen ajanhetken
 • Etu- sekä sukunimen
 • Sähköpostiosoitteen
 • Syntymäajan
 • Puhelinnumeron
 • Osoitteen
 • Kotikunnan
 • Kansalaisuuden
 • jäsenyyden tyypin (AYY:n opiskelija, muu opiskelija, valmistunut)
 • ilmoituksen SPV:n jäsenyydestä
 • Suulin jäsennumeron
 • jäsenmaksun laskun numeron Suuli-rekisterissä (myös tekninen)
 • tiedon suoritetusta jäsenmaksusta per kausi
 • SUULI-rekisterin sisältämät tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Jäsen voi ilmoittautua internetissä lomakkeen kautta, tiedot tallennetaan automaattisesti väliaikaisrekisteriin.
 • Tiedot vahvistetaan jäseniltä liittymisen yhteydessä sähköpostitse jonka jälkeen tiedot siirretään varsinaiseen rekisteriin.
 • Väliaikaisrekisteri sekä Varsinainen rekisteri ovat samassa tietoteknisessä järjestelmässä ja ne sisältävät täsmälleen samat tiedot ja tarkoitusperät.
 • Jäsen on velvollinen ilmoittamaan tietoihinsa liittyvistä muutoksista hallitukselle.
 • Suuli-rekisterin mukaiset tietolähteet.

 

 1. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Teekkaripurjehtijat ry:n ulkopuolelle, muutoin kuin että tietoja voidaan luovuttaa AYY:lle tukihakemuksen osana. Tiedot jäsenistä ovat automaattisesti osana myös Suuli-rekisteriä, täten tietoja käsitellään myös Suuli-rekisterin mukaisesti.

 

 1. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa tietokoneella, salasanoin suojatussa palvelussa, siten ettei siihen ole laillista pääsyä kuin yhdistyksen hallituksella. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot jotka niin ikään tallennetaan samaiseen palveluun. Lisäksi Suuli-rekisterin mukaiset periaatteet.

 

 

Suuli-rekisterin yhteystiedot:

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Purjehdus ja Veneily ry (Y-tunnus 0215301-9)

Osoite: Ahventie 4 A 19, 02170 Espoo

Muut yhteystiedot: p. 020 – 796 4200, toimisto (at) spv.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Paula Laasonen

 

Rekisterin nimi

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenrekisteri (Suuli)

 

Suulin henkilörekisteriseloste (linkitetty 21.6.2017)