Opiskelijan oma purjehdusseura
 
TRIP - Teekkaripurjehtijat ry

Tripin kippariksi

Kipparoinnilla tarkoitetaan toimimista veneen päällikkönä. Päästäkseen kipparoimaan TRIPin matkaveneitä tulee täyttää veneenvaraussääntöjen mukaiset vaatimukset ja anoa kipparin oikeuksia kerhon hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella mistä käy ilmi vaatimusten täyttyminen

Kapteeneiksi kutsutaan henkilöitä, jotka voivat saada oikeuden rannikkopurren (FirsTrip) ja saaristopursien käyttöön. Perämiehet voivat saada oikeuden saaristopursien eli GinTripin  ja ElecTripin käyttöön.

Veneiden käyttöoikeus edellyttää myös venekohtaisen perehdytyksen saamista. Jokainen vene on yksilö eikä yhden veneen erikoisuuksien tunteminen ole yleismaallista.

Teekkaripurjehtijoiden kipparina hyväksyt, että nimesi julkaistaan nettisivujen kipparit-listassa yhteistietojen kanssa.

Perämieheksi hyväksyttävän jäsenen tulee täyttää seuraavat ehdot 

 1. Jäsenellä tulee olla hyväksytysti suoritettu joko Navigaatioliiton saaristonavigointitutkinto tai Navigoinninopettajien Navigointi 1 -tutkinto.
 2. Jäsenen tulee joko suorittaa hyväksytysti kerhon oma kipparikoe tai hänellä tulee olla PORYn saaristopäällikkötutkinto
 3. Pyydettäessä jäsenen tulee kyetä osoittamaan hallitukselle tai sen nimeämälle henkilölle kyky hallita saaristopurtta vaikeissakin olosuhteissa, kyky käyttää harkintaa kaikissa tilanteissa sekä kyky huolehtia veneen ja miehistön turvallisuudesta, kunnosta sekä siisteydestä merellä ja satamissa.
 4. Jäsenellä tulee olla perehdytys käyttämiinsä saaristopursiin ja/tai ilmaista hakemuksessa perehdytystarve
 5. Perämieshakijan tulee olla maksanut kuluvan kauden jäsenmaksu, ja ilmaista hakemuksessa jäsenluokkansa

Kapteeniksi hyväksyttävän jäsenen tulee täyttää seuraavat ehdot

 1. Jäsenellä tulee olla hyväksytysti suoritettu joko Navigaatioliiton rannikonavigointitutkinto tai Navigoinnin opettajien Navigointi 2 -tutkinto.
 2. Jäsenellä tulee olla PORYn rannikkopäällikkötutkinto tai hallituksen erillinen poikkeuslupa, jolloin jäsenen tulee osoittaa kohdan 2 vaatimukset kerhon omassa kipparikokeessa.
 3. Jäsenellä tulee olla SRC-tutkinto
 4. Jäsenellä tulee olla voimassaoleva EA-koulutus
 5. Pyydettäessä jäsenen tulee kyetä osoittamaan hallitukselle tai sen nimeämälle henkilölle kyky hallita rannikkopurtta vaikeissakin tilanteissa sekä osoittaa hallitsevansa purjehdus rannikko-olosuhteissa.
 6. Jäsenen tulee olla toiminut menestyksekkäästi perämiehenä vähintään vuoden ajan.
 7. Jäsenellä tulee olla perehdytys rannikkopurteen
 8. Hakijan tulee olla maksanut kuluvan kauden jäsenmaksu ja ilmaista hakemuksessa jäsenluokkansa

Kerhon oma kipparikoe (perämieskoe)

Kipparikoe suoritetaan kipparikoelomakkeen pohjalta, joka kannattaa käydä perusteellisesti läpi ennen koetta. Jos haluat kipparikokeen suorittaa, voit ilmoittaa tästä hallitukselle (hallitus@teekkaripurjehtijat.fi), tai järjestää itse henkilön vastaanottamaan koetta. Purjehduksen yhteydessä käydään läpi veneen käyttöön liittyviä yksityiskohtia. Kipparikokeen on tarkoitus toimia samalla myös oppimistilaisuutena. Kipparikokeen lopuksi kokeen vastaanottaja allekirjoittaa kipparikoelomakkeen, jossa hän joko puoltaa tai ei puolla kipparioikeuksien myöntämistä.

Kipparikokeen voivat vastaanottaa Tripin kapteenit, joilla on voimassa PORY:n ohjaaja- tai opettajapätevyys.

Veneen varaaminen kipparikokeeseen

Kipparikokelas varaa veneen normaalin yhteispurjehduskäytännön mukaisesti. Kokelas kerää gastien ilmoittaumiset purjehdukselle. Kipparikokelaan tulee kokeen aikana osoittaa veneen hallinnan lisäksi myös kykynsä ohjeistaa gasteja sekä toimia veneen päällikkönä. Kokelas on kokeessa vastuussa veneestä ja toimii veneen päällikkönä.

Lisätietoja kipparikokeista löydät jäsenten wiki-sivuilta.

Veneperehdytykset

Päälliköltä edellytetään riittävää veneen tuntemusta sekä oikeaa asennetta yhteisen omaisuuden käyttöön.

KIINNITTÄMINEN

 • Turvaväli
 • Pinnan sidonta
 • Lepuuttajien paikat ja korkeus

MOOTTORI

 • Tarkastukset: polttoaine, öljy, merivesisuodatin, jäähdytysveden määrä, laturin hihna, vuodot
 • Hallintalaitteet
 • Käynnistäminen
 • Sammuttaminen
 • Tankkaus
 • Ilmaus
 • Öljynvaihto

SÄHKÖT

 • Pääkytkimet
 • Kytkinpaneeli
 • Sulakkeet
 • Akkujen paikat
 • Maasähkö

PURJEET

 • Oikea skuuttaus: ajoitus, skuuttivaunun käyttö
 • Reivaus
 • Viikkaus
 • Huolto
 • Purjevalikoima
 • Rullagenoa / furlex

LOKIKIRJA

 • Olemassaolon tarkoitus
 • Oikea täyttämistapa
 • Lokilukema, vesitankki, polttoaine, öljy
 • Päiväkirjat: vikalista, septitankin tyhjennykset, vesi- ja polttoainetankin täytöt

VENEKANSIO

 • Sisältö

VARUSTEET

 • Tavarat jätetään sijoituskaavion mukaisesti
 • Liesi: käyttö, tankkaus/kaasupullon vaihto
 • Lämmitin: käyttö, tankkaus
 • WC: käyttö, huolto
 • VHF: käyttö, luvat, AIS
 • GPS: käyttö
 • Hätäraketit: säilytyspaikka, käyttö
 • Hätäsoihdut: hanskat
 • Ensiapuvälineet: säilytyspaikka, sisältö
 • Autopilotti: käyttö, milloin voi käyttää ja miten, heikkoudet
 • Turvavarusteet, astiat, kartat, siivousvälineet, työkalut ja tarvikkeet

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

 • Kipparikirje
 • Vikojen korjaaminen
 • Tavaroiden hankinta
 • Vakuutukset

KÄYTÖN JÄLKEEN

 • Siivous
 • Patjat
 • Vikailmoitukset
 • Avaimet
 • Pilssi pidetään kuivana

ASENNE

 • Asenne ratkaisee!
 • Vene siistinä, ilmoitetaan puutteista
 • Pidetään yllä positiivista henkeä veneen kunnossapidosta