Opiskelijan oma purjehdusseura
 
TRIP coronainfo 28.8.2020 – ohjeita jäsenistölle

TRIP coronainfo 28.8.2020 – ohjeita jäsenistölle

//in english below

Teekkaripurjehtijat haluaa kiinnittää kaikessa toiminnassaan huomiota jäsenistönsä turvallisuuteen ja terveyteen. TRIP noudattaa Suomen hallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeita koronavirustartuntojen estämiseksi sekä seuraa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alaisena järjestönä ylioppilaskunnan suosituksia tautitilanteeseen liittyen.


TRIPin hallitus seuraa aktiivisesti viranomaistiedotteita ja ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon tautitilanteen vaikutuksen ja siltä suojautumisen. Riskiryhmien osallistuminen järjestön toimintaan huomiodaan ja kaikille pyritään järjestämään tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen.


Ohjeet turvalliseen osallistumiseen jäsenistölle:
  • Oireilevana tai sairaana ei saa osallistua yhdistyksen toimintaan. COVID-19 tyypilliset oireet voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli
  • Hyvästä käsihygienista ja huolellisesta käsien pesusta on huolehdittava
  • Turvavälejä tulee kunnioittaa
  • Ulkomaille suuntautuvien matkojen jälkeen on noudatettava viranomaisten ohjeistuksia omaehtoisesta 14 päivää kestävästä karanteenista niiden maiden osalta, joille Suomen hallitus on asettanut matkustusrajoituksia. Karanteenin aikana ei saa osallistua järjestön toimintaan
Lisätietoa: 
valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
ayy.fi/miten-koronavirus-vaikuttaa-opiskelijan-arkeen
thl.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


Teekkaripurjehtijat is committed to ensuring the healthy and safety of its members at all times. The club follows guidelines provided by the Finnish Government, Institute for Health and Welfare (THL) and Aalto University Student Union (AYY) to prevent the spread of coronavirus. The board of TRIP pays attention to these guidelines in all of its decision-making and does its best to ensure safe and equal participation for every member in the club’s activities. 


Safety guidelines for attending TRIP’s activities:
  • Do not take part in the club’s activities when feeling ill or showing symptoms of a disease. Typical symptoms for COVID-19 include fever, cough, shortness of breath, muscle soreness and/or fatigue
  • Keep a good care of your hand hygiene and wash your hand regularly
  • Remember to maintain safe distance to others
  • If you have been travelling and arrive in Finland from a country where travel restrictions continue to be in force, a 14-day period of self-isolation is recommended after the arrival. You may not take part in the club’s activities during self-isolation
More information can be found on:
valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/
ayy.fi/en/how-does-the-coronavirus-affect-the-daily-life-of-students
thl.fi/en/coronavirus-covid-19-latest-updates